Tak

Minority Report: En udfordring af intolerancen i dagens Danmark
begyndte som en spæd idé for mere end to år siden. Udstillingen havde ikke kunnet antage sin nuværende form, havde det ikke været for en lang række personer, organisationer, institutioner og fonde, som vi er evigt taknemmelige.

Først og fremmest en stor tak til hver af de 116 deltagere i udstillingen, uden hvis uvurderlige anstrengelser denne begivenhed ikke have været mulig. Alle de medvirkende har siden projektets begyndelse delt deres viden, undersøgelser og netværk med os og dermed informeret vores tænkning. Trods et meget stramt budget bidrager de alle med en enestående serie projekter og perspektiver, som uden tvivl vil påvirke diskussionen om intolerance og sameksistens. Vi er Rabih Azad-Ahmad, Ellen Nyman, Kim Su Rasmussen og Bünyamin Simsek en særlig tak skyldige for deres uvurderlige indsats som konsulenter på projektet. Ikke alene har de haft stor betydning for udstillingens konceptualisering. Takket være deres indsigt har vi også fået øje på en række af projektets svagheder.

For deres generøse økonomiske støtte til udstillingen og dens publikationer vil vi også gerne rette en særlig tak til Århus Kommune; Kulturudviklingspuljen: Magistratens 4. afdeling; Provinspuljen; Århus Amt: Udvalget for Børn, Kultur og Uddannelser; Kunstrådets fagudvalg for billedkunst; Kunstrådets udvalg for dansk billedkunst i udlandet; og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Dernæst en stor tak til Nordisk Kulturfond; Egetæpper A/S; Calamus Danmark A/S; IKEA; Kemp & Lauritzen; EUs regionalfond og Bydel i bevægelse – Urbanprogrammet; Århus Kommune – Reserve til gennemførelse af Århus Kommunes Integrationspolitik; SHARE YOUR COUNTRY; Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene; Montana; Enkefru Plums Støttefond; Sonning-Fonden; Totalproduktion; Falck Securitas Vagt A/S; Engedal Fotografi; Vester Kopi; Nifca (Nordic Institute for Contemporary Art); Cab Inn Århus; Århus Rådhus; LO; Pressalit A/S; Nordic; V1 Flagindustri ApS; Kulturguiden Århus A/S; Folmer Wisti Fonden for International Forståelse; Den Østrigske Ambassade København; Den Polske Ambassade; Det Kongelige Grønlandsfond; Air Logistics ApS; og Kulturfonden Danmark-Grønland for deres økonomiske støtte til udstillingen og tro på dens idé. Også en varm tak til Brabrand Boligforening; Bruun’s Galleri; Damgaard-Jensen A/S; EnVision; Indvandrer TV; Kulturcenter Huset; Kulturhus Århus; Royal Arctic Line A/S; Tourist Århus; og Århus Filmværksted for materiel og økonomisk sponsorstøtte. Og på vegne af en række af de medvirkende i Minority Report tager vi os den frihed at takke alle personer, organisationer, institutioner og fonde, som har hjulpet dem i realiseringen af deres projekter, blandt andre: Børnekulturhuset; Eurolines; Susan Goul; Christian Søegaard; og Århus Kommunes Sprogcenter.

Vi vil også gerne udtrykke vores oprigtige taknemmelighed til Torben Brandi Nielsen, Kulturrådmanden i Århus Kommune, for hans kompromisløse støtte til projektet. Også stor tak til Styregruppen af Århus Festival for Samtidskunst for deres vejledning og engagement: Helen Lykke-Møller med assistent Katrine Bering Liisbjerg, Bjarne Bækgaard, Pia Buchardt, Anna Krogh, Inge-Lise Ravn og Lena Øvig. En særlig tak til Kulturhus Århus’ bestyrelse for at imødekomme vores ønske om at leje Ridehuset i de travle efterårsmåneder; til lederen af Århus Kunstbygning, Helen Lykke-Møller, for at stille bygningens nyåbnede underjordiske fløj til vores rådighed; og til indehaverne af Øst for Paradis, Ole Bjørn Christensen og Uffe Sloth Andersen, for at lade os vise vores filmprogram i deres sale og hjælpe os med tilvejebringelsen af film. 

Vi vil også gerne takke alle de gallerier, som repræsenterer en række af de deltagende kunstnere, og de lånere, som har udlånt værker fra deres samlinger til udstillingen: kunstnerne; ADAGP; The British Film Institute, London; CINEManufacture, Schweiz; Det Danske Filminstitut, København; Davis Museum and Cultural Center, Wellesley, Massachusetts; Thomas Erben Gallery, New York; The Rainer Werner Fassbinder Foundation, Berlin; Foksal Gallery Foundation, Warsawa; Annet Gelink Gallery, Amsterdam; KAOS Kunst- und Video-Archiv; Victoria Miro Gallery, London; Museum of Contemporary Art, Chicago; Netherlands Media Art Institute, Montevideo/Time Based Arts, Amsterdam; Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney; Adrian Piper Research Archive, Hyannis, Massachusetts; Anthony Reynolds Gallery, London; Sfeir Semler Gallery, Hamborg; Studio Canal Image, Frankrig; TV Stop, København; Valentine Willie Fine Art, Kuala Lumpur; Women Make Movies, New York; og Øst for Paradis, Århus.

Endelig en varm tak til kuratorassistenter Stinna Boje Toft og Lone Bønløkke for deres enorme indsats med research, lån, fondsansøgninger, PR og et utal af detaljer. Også en stor tak til assistenterne Birgit Bjerre, Margit Blæsbjerg, Dorthe Godsk Hansen, Anette Hoe Jessing og Silja Rønnøw for assistance med PR, sponsorater, rejser, formidling og installationsdesign. Og en meget stor tak til alle de frivillige for deres enorme indsats med udarbejdelse af skoleformidlingsmateriale og deres engagement og tålmodighed under forberedelserne til og opbygningen af udstillingen: Maria Hvid Bengtson, Maria Kappel Blegvad, Annette Damgaard, Helene Dorf, Karen Friis Hansen, Kit Lindved Hansen, Iben Hofstede, Kristoffer Horn Jensen, Mia Broe Jensen, Barbara Katzin, Tina Kristensen, Dominika Aleksandra Loburska, Janna Lund, Lone Manicus, Connie Munch, Sine Bang Nielsen, Lise Siig Nørskov, Ditte Hanne Outrup, Anne Skole Overgaard, Anja Møller Pedersen, Malene N. Ratcliffe, Katrine Skovgaard, Sara Skovgaard, Ditte Marie Størner og Lone Føgh Westphall. Også mange tak til Carsten Kyster; Roland Mathiasen, Jakob K. Sørensen for at køre Caféen i Ridehuset. Og til Totalproduktion, Calamus Danmark A/S og installationsteknikere Peter Lindner, Jan Falk Borup og deres arbejdshold for deres utrættelige indsats under opbygningen og installationen af udstillingen.

Vi skylder også Blank Rover Visual Project en særlig tak for deres innovative design af udstillingens publikationsmateriale og website. Vi vil også gerne takke Percetakan Cahaya Timur Offset/CTO i Indonesien for et flot tryk, Lone Manicus for fotografiforelæg til Bruger Guidens omslag, korrekturlæsere Connie Munch og Katrine Skovgaard for grundig gennemlæsning og Lars Buchardt, Morten Buchardt, Anette Hoe Jessing, Tina Kristensen, James Manley, Dan A. Marmorstein, Philip Mullarkey, Connie Munch, Tina Bjerre Nielsen, Birgit Ravn Pedersen og Katrine Skovgaard for fortræffelige oversættelser.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne rette en varm tak til alle de netværk, kulturorganisationer og institutioner, som med stor imødekommenhed har bidraget med materiale til Informations- og Kommunikations Centret i Ridehuset. Og en hjertelig tak til alle de kunstnere, kulturorganisationer, kuratorer, akademikere, teoretikere og erhvervsfolk, som tog sig tid til at møde og/eller korrespondere med os under vores researchfase. Deres indsigtsfulde kommentarer, kritik og anbefalinger har også haft altafgørende indflydelse på udstillingens udformning.


Hjertelig velkommen!

Trine Rytter Andersen, Kirsten Dufour, Tone O. Nielsen & Anja Raithel
August 2004