Kuratorbiografier

TRINE RYTTER ANDERSEN

Født 1962 i Gram, Danmark. Bor og arbejder i Århus, Danmark

Trine Rytter Andersen er billedkunstner og freelance kurator. Med en baggrund i klassisk tegning og moderne skulptur har hendes praksis gennem de sidste ti år indskrevet sig i koncept- og performancekunsten: først i løbet af hendes studietid på Det Jyske Kunstakademi, Århus og senere i samarbejdet med Tina Lynge og Grethe Aagaard omkring kunstnergruppen artillery. Andersens kunstneriske praksis fokuserer, med udgangspunkt i en dyb personlig interesse, på sociale, økonomiske / kommercielle og politiske strukturer. I hendes arbejde adresserer og analyserer hun forskellige aspekter af magt i forsøget på at finde alternative positioner. Disse positioner afprøves, inden for rammen af artillery, i forskellige kontekster og henvender sig til publikum på et direkte og individuelt niveau ved at invitere individer til at deltage i en proces af udforskning og refleksion på lige fod med gruppens medlemmer. Som kurator udforsker Andersen en position, som etablerer og understreger et spil mellem kunst og politik. Kunst kan undergrave rodfæstede forventningsmønstre, som baserer sig på enten/eller løsningsmodeller ved at stille nye spørgsmål og afdække nye svar, der inspirerer til andre handlinger. Andersens strategi er ikke et forsøg på at underordne kunst politik eller omvendt, men at reflektere de to forskellige betydningsprincipper ved at bringe dem i spil med hinanden uden af den grund at reducere den ene til den anden. Ved denne sammenstilling af kunst og politik bliver kunsten medskaber af betydning og mulige positioner i samfundet, hvorved kunsten trækkes ud af sin eksklusive, institutionaliserede ramme og ind i det limbo af modsatrettede stemmer, der kæmper for liv og rum. Andersen har været involveret i kuratoriske processer i forbindelse med forskellige kunstnerbaserede udstillinger og aktioner, blandt andet Det Tyvende Århundredes Lys (Århus, Danmark 1998), samt som co-kurator af det danske bidrag til Artgenda (Hamborg, Tyskland 2002); De udvalgte (Århus, Danmark 2002); og som projektkoordinator og co-kurator af Århus Festival for Samtidskunst 2004. Hun har gennem de senere år skrevet en lang række tekster om kunst og kunstnere til forskellige danske dagblade, kataloger og bøger.


KIRSTEN DUFOUR
Født 1941 i København, Danmark. Bor og arbejder i København

Kirsten Dufour er en billedkunstner, som arbejder med en række forskellige grupper, der alle forsøger at forene kunstnerisk og politisk praksis. Udvalgte gruppeprojekter tæller: YNKB – Ydre Nørrebro Kultur Bureau (en kunstnergruppe dannet i efteråret 2001, som er aktiv på Nørrebro i København og har deltaget i The Prague Biennial 1 (Tjekkiet 2003) og Spacemaker (München, Tyskland 2004)); “LET US SPEAK NOW” (et feministisk videoarkiv med interviews af feministiske kunstnere og aktivister præsenteret i Revolt, She Said (Forde Udstillingssted, Geneve, Schweiz 2004)); Jubilæum 96 (en dokumentarudstilling om kvindelige kunstnere på Udstillingsstedet Q, København, Danmark 2004); og “5 MILLION PEACE MARCH: Lets talk while we walk” (udstilling og seminar på Overgaden – Institut for Samtidskunst, København, Danmark 2004 og Beirut, Libanon 2004). Udvalgte seminarer tæller: “Get that balance” (Hamborg, Tyskland 2001); “Engaged Art Seminar” (Singapore 2002); “City Transformers” (Gdansk, Polen 2002); “Mothers of Invention” (MoCA, Wien, Østrig 2003); og “Art and Activism in Feminism” (NWSA 2004 Konference, Milwaukee, USA 2004). Udvalgte kunstbøger tæller: TTA. Løgstør 1975-1987 (tekst og dokumentation i samarbejde med Finn Thybo Andersen); Art Radio Talks (kunst på gadeniveau fra fem forskellige byer i de Baltiske lande, 1998-2000); og Martha Rosler talks (publikation fra seminaret “Tea for 2000”, København, Danmark 2000). Artikler og publikationer tæller: “Art as Activism – Activism as Art”, i The Review of Education, Pedagogy & Cultural Studies, vol. 24, nr. 1-2, januar-juni 2002; “How Can Critical Space Be Maintained”, i Planet 22, forår 2002; “Maintaining Critical Spaces in Urban Societies Today: How Artists Operate – A Report from an Activist Artist Kirsten Dufour”, i Focas: Forum on Contemporary Art and Society, Singapore 2002; YNKB Tema 1-7, København 2002-03; og “What do we know about solidarity” (under udgivelse i en publikation om feminisme i Danmark). Kuratoriske projekter tæller: “Art on Street Level: How to Succeed” (seminar i København, Danmark 2000, organiseret i samarbejde med Center for Dansk Billedkunst); “Kunstfragt – Artfreight” (konference i YNKB, København, Danmark 2003). Udvalgt bibliografi: Lars Bang Larsen, “Social Aesthetics: 11 Examples to Begin With in the Light of Parallel History”, i AFTERALL, nr. 1, 1999 og Lars Bang Larsen, “Canon Club Days”, i NU, nr. 3, 1999. For mere info, se: www.planet22.net, www.ynkb.dk og www.5millionpeacemarch.org.


TONE O. NIELSEN
Født 1967 i København, Danmark. Bor og arbejder i København og Los Angeles, USA

Tone O. Nielsen er en uafhængig kurator og stiftende medlem af kunstner-kuratorgruppen Goll & Nielsen. Hun er Cand.phil. i Kunsthistorie fra Københavns Universitet (1994) og Master of Arts i Critical and Curatorial Studies fra UCLA – University of California Los Angeles (2002). Hun har kurateret en række udstillinger i Europa og USA og er p.t. Lektor i Teori på Det Jyske Kunstakademi i Århus, Danmark. Nielsen karakteriserer sin kuratoriske praksis som kritisk. Hun anskuer udstillingsmediet som en art tænketank eller laboratorie-situation, i hvilken den nuværende verdensorden kan kritiseres og alternativer til den frembringes. Hendes projekter kan således siges at eksistere i feltet mellem kunst og aktivisme, æstetik og etik. Nielsens udstillinger udfolder sig som sociale undersøgelsesprocesser af aktuelle socio-politiske spørgsmål og vægter inputs fra publikummer, udstillingsdeltagere og kurator ligeligt. Projekterne er altid interdisciplinære og involverer agenter fra både det kulturelle, politiske og sociale felt. Samlet fremstår de som et forsøg på at forene de forskellige processer af research, produktion, diskurs og udstilling i udstillingsmediet og aktivt involvere såvel publikum som udstillingsdeltagere og kurator i denne forening. For Nielsen er en udstilling en social proces af informations- og meningsudveksling, som er i stand til at udstyre alle involverede parter med værktøjer til “self-empowerment” og kritisk analyse af den orden, som vi lever i og (u)frivilligt bidrager til. Hun mener, at det er i mødet mellem forskellige agenter og deres respektive strategier for kritik, at alternativer til staus quo skabes. Udvalgte individuelle kuratoriske udstillinger tæller: Democracy When!? Activist Strategizing in Los Angeles (Los Angeles Contemporary Exhibitions, Los Angeles, USA 2002); Rocker by Choice (sektion i udstillingen I Am A Curator organiseret af Per Hüttner, Chisenhale Gallery, London, Storbritannien 2003); og with love from 6.C (Nørrebro Bibliotek, København, Danmark 2004, i samarbejde med Åsa Sonjasdotter og elever fra 6.C på Rådmandsgades Skole, København). Udvalgte Goll & Nielsen projekter tæller: Vandervoort Place (East Williamsburg, Brooklyn, New York, USA 2000); Aftenskolen • Kvällskurserna (Gallery Signal, Malmø, Sverige 2001); OONF – Organisationen til Oplysning om Nyliberalismens Følger (Efterårsudstillingen 2002, Charlottenborg Udstillingsbygning, København, Danmark 2002); og Niagara Falls Artist Host Program (åbner på Mercer Union Centre for Contemporary Art, Toronto, Canada i december 2004). Projekter på nettet: www.artleak.org/DemocracyWhen, http://uid.dk/coma/exhibitions/Sim_CoMa_files/index.php og www.withlovefrom6c.dk.


ANJA RAITHEL
Født 1971 i Esbjerg, Danmark. Bor og arbejder i Århus, Danmark

Anja Raithel er uafhængig kurator og Mag.art. i Kunsthistorie fra Århus Universitet, med studier i København og Berlin. Hun har undervist i videokunst på Københavns Universitet som Ekstern Lektor. I 1999 blev Raithel medlem af udstillingsstedet rum46, der siden 1995 har kurateret en lang række udstillinger i både udstillingsstedet og i det offentlige rum. rum46 består af ni kunstnere og teoretikere, der med deres forskellige fagligheder danner base for et af de få eksperimenterende samtidskunstlaboratorier i Århus. rum46 viser både udstillinger af helt unge kunstnere og kuraterer større internationale projekter. I perioden december 2002 – december 2003 iværksatte rum46 det processuelle og interdisciplinære kunstprojekt Gæstebud. Med Raithels ord satte Gæstebud: “...fokus på det reciprokke forhold mellem vært og gæst, der peger på konstruktionen af ‘os og dem’ og viser, at disse konstruktioner eksisterer i et afhængighedsforhold, som konstant bør genovervejes og redefineres. Heri ligger muligheden for handlinger, der arbejder imod intolerancens stereotype eksklusions- og inklusionsmodeller. Cirka 30 danske og udenlandske deltagere har gennem kunstneriske handlinger, værker, debatter og refleksioner belyst temaet gæstfrihed og vist alternative modeller til den nuværende sociale og politiske situation, hvor gæstfriheden er sat på stand by.” Raithel arbejder med en kuratorisk praksis, der sætter det dialogiske i centrum; hvor selve meningsudvekslingen mellem kunstnere, teoretikere og publikum/øvrige deltagere er den bærende kraft, der kan igangsætte kritiske modoffentligheder. Hendes kuratoriske praksis har i de seneste år fokuseret på at åbne for etiske og æstetiske refleksioner, der er i stand til: at problematisere statisk meningsdannelse, at påvirke grundlaget for eksklusion og inklusion, at dekonstruere stereotype forestillinger og opfordre til accept af forskellighed, og at skabe modstand mod indadskuende nationalistiske strømninger. Projekter på nettet: www.rum46.dk.