Forord

For fire år siden vedtog Byrådet i Århus en kulturpolitisk handlingsplan for 2000-2003. I planen indgik blandt andet en visionær udvikling på billedkunstområdet, og et af de konkrete forslag gik ud på at gennemføre Århus Festival for Samtidskunst – en tilbagevendende billedkunstfestival i Århus hvert tredje eller fjerde år.

Siden har en projektgruppe haft til opgave at realisere visionerne om den første af disse billedkunstfestivaler, som nu kan præsenteres for offentligheden.

Under dette års tema Minority Report: En udfordring af intolerancen i dagens Danmark vil 116 deltagere fra hele verden i en række udstillinger og begivenheder give deres bidrag til en debat om festivalens tema. Det vil blandt andet ske i form af forskellige kunstneriske udsagn. Men Minority Report tager udgangspunkt i, at kunstens udsagn først bliver vedkommende, når de mødes og blander sig med stemmer fra den øvrige del af samfundet. Derfor inviteres publikum til at involvere sig i temaet og tage del i debatten.

Intolerance er et ord, de færreste bryder sig om. Derfor håber jeg, at Minority Report kan blive en del af den aktuelle og løbende debat om, hvordan vi indretter os med hinanden. Hvordan vi udvikler vores evner til at drøfte emner, hvor vi måske hver især er præget af fastlåste og stereotype holdninger, som ellers ikke let lader sig rokke.

Kan Århus Festival for Samtidskunst 2004 være med til at inspirere til en mere nuanceret debat om tolerance og intolerance, vil festivalen efter min opfattelse være en succes.

Under alle omstændigheder er jeg sikker på, at Minority Report med både alvor og humor vil sætte spor i publikums sind.

Velkommen til kunstnere og andre deltagere fra nær og fjern – og velkommen til publikum.


Torben Brandi Nielsen
Kulturrådmand