YNKB – YDRE NØRREBRO KULTUR BUREAU
Dannet i 2001. Base på ydre Nørrebro, København, Danmark


© YNKB


YNKB er en lokalt baseret kunstnergruppe på ydre Nørrebro i København – et tidligere arbejderkvarter, hvor der i dag er en høj procentdel immigranter. YNKB ønsker at re-lokalisere den kunstneriske aktivitet til det lokale miljø; det vil sige, at YNKB ønsker at lade sig inspirere af mellemmenneskelige forhold på ydre Nørrebro til aktiviteter på ydre Nørrebro, der involverer det lokale miljø. YNKB har aktivt engageret sig med lokale græsrodsbevægelser i arbejdet for at etablere en aktivitetspark på DSB-arealerne ved Nørrebro Station og har udformet et forslag til et Kunst og Kulturcenter i Fragtmandshallerne på Nørrebro. YNKB har, foruden aktiviteter i området, afholdt en række arrangementer i sit lokale: video og filmaftener, foredrag, debatter, koncerter, ligesom lokalet har været brugt til mødeaktivitet og swopshops. YNKB har været repræsenteret på følgende udstillinger: In-Tangible Exchange (Museum of Contemporary Art and Design, San Jose, Costa Rica 2003); Utopia Station (Martha Roslers pavillon, Venice Biennale, Italien 2003); Prague Biennial 1 (Tjekkiet, 2003); og Kontoret for Jordforbindelse (Museet for Samtidskunst, Roskilde, Danmark 2004). For yderligere oplysninger, se: www.ynkb.dk. Under Minority Report er YNKB repræsenteret ved Finn Thybo Andersen (født 1943 i Sindal, Danmark. Bor og arbejder i Løgstør og København, Danmark) og Gillion Grantsaan (født 1968 i Paramaribo, Surinam. Bor og arbejder i Amsterdam, Holland og København, Danmark).

Bidrag: Deltager med “The Future of Denmark” (Danmarks fremtid), 2004. Et prosessuelt værk produceret i samarbejde med studerende ved Århus Kommunes Sprogcenter. Courtesy kunstnerne og de studerende ved Århus Kommunes Sprogcenter. “The Future of Denmark” udtrykker en række af de studerendes forventninger, håb og forestillinger; hvordan de opfatter deres nye tilværelse i Danmark og deres muligheder for at påvirke og skabe social forandring. I samarbejde med de studerende vil YNKB udarbejde forskellige forslag til og projekter om social forandring, som præsenteres i Satellitterne: Århus Politi, Århus; Århus Politigård, Århus; Toiletbygningen bag Ridehuset, Århus; Nørre Allé/Vesterbro Torv, Århus; og Århus Kommunes Sprogcenter, Århus.