PIA JUSTESEN
Født 1967 i Middelfart, Danmark. Bor og arbejder i Århus, Danmark


Pia Justesen er Forskningsadjunkt ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut på Århus Universitet. Hun er desuden medlem af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling under Institut for Menneskerettigheder. Hendes fagområder er menneskerettigheder med særlig fokus på beskyttelse mod racisme og racediskrimination. Justesen er Cand.jur fra Århus Universitet (1994) og Ph.D. fra Københavns Universitet (2000). Hun har i flere perioder været ansat ved Det Danske Center for Menneskerettigheder samt været tilknyttet som Fellow ved Schell Center for International Human Rights, Yale Law School i New Haven, Connecticut, USA (2001-03). Justesens vigtigste bøger tæller: Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet – et menneskeretligt perspektiv (Jurist & Økonomforbundets Forlag, 2000, 466 sider) og Racisme og diskrimination – Danmark og menneskerettighederne (Akademisk Forlag, 2003, 132 sider). 

Bidrag: Facilitator af debatten “Udviklingen af en stram dansk udlændinge- og integrationspolitik. Hvordan er lovgivning og praksis om udlændinge og minoriteter i Danmark – og hvorfor strammer kursen?”, torsdag d. 21. oktober 2004 fra kl. 19 – 22 i Station 1: Ridehuset, Århus. Justesen deltager også med publikationen Hvis du bliver diskrimineret, en folder skrevet og publiceret i forbindelse med Minority Report, som er tilgængelig i Ridehusets Informations- og Kommunikations Center.