MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKE
Uafhængig forening stiftet i 1944. Base i København med forskellige lokale afdelinger i Danmark


Mellemfolkeligt Samvirke er en uafhængig forening, der arbejder for forståelse og solidaritet på tværs af grænser, hudfarve og partipolitik. Mellemfolkeligt Samvirkes vision er en verden i fred, hvor samarbejde mellem mennesker fremmer global retfærdighed og sikrer bedre vilkår for fattige og marginaliserede. Mellemfolkeligt Samvirke har arbejdet med minoritetsspørgsmål i Danmark gennem mange år og har i oktober 2003 vedtaget programmet Medborgerskab i et multikulturelt samfund. Mellemfolkeligt Samvirke finder, at Danmark bør se sig selv som et multikulturelt samfund og drage konsekvenserne af det. Det gør vi, efter Mellemfolkeligt Samvirkes opfattelse, bedst gennem en pluralistisk integrationsstrategi. Målet er ikke at assimilere nytilkomne i den danske nation, eller pådutte dem en bestemt af de konkurrerende versioner af "danskhed". Målet er derimod at gøre dem til fuldgyldige borgere i Danmark. For yderligere information, se: www.ms.dk.

Bidrag: Deltager med konferencen "Normer for Medborgerskab", søndag d. 17. oktober 2004 fra kl. 10 - 19 i Station 1: Ridehuset, Århus. Konferencen, som Mellemfolkeligt Samvirke har organiseret i samarbejde med kunstneren Morten Goll, søger at udvikle et normsæt for medborgerskab i det multietniske Danmark, som tager højde for baggrundsforskelle såvel som forskelle i værdisæt. Blandt andre vil lokalorganisationerne ANTAST - Antiautoritære Socialister, Bokseklubben Århus, Forening for moské og islamisk kulturcenter i Århus, GLO - Gymnasieelevernes Landsorganisation og Somalisk Kvindeforening præsentere og diskutere deres individuelle normforslag i løbet af konferencen (læs mere her).
Målet er at udvikle et konkluderende dokument, som efterfølgende kan cirkuleres nationalt (download det endelige dokument her).