KOMITÉEN FLYGTNINGE UNDER JORDEN
Grundlagt i 1986. Kommitéen har base i København, men arbejder i hele Danmark 


Komitéen Flygtninge Under Jorden arbejder aktivt for at holde de danske udlændingemyndigheder fast på at overholde flygtninges rettigheder i henhold til de dansk love og internationale konventioner. Komitéens arbejde består af juridisk rådgivning for uretmæssigt afviste asylansøgere, der årligt fører til 10-15 omstødte afgørelser i sager om asyl og humanitære opholdstilladelser. Vi retter således op på de fejl, som de danske udlændingemyndigheder begår – bevidst som ubevidst. For yderligere oplysninger, kontakt komitéens talskvinde Helle Bliddal på t: +45 36 17 70 22 eller e: Komiteen.fuj@get2net.dk.

Bidrag: Deltager i Station 2: Århus Kunstbygning, Århus med “Some say it’s according to the stories” (Nogle siger, det afhænger af historierne), 2004. Lydværk produceret i samarbejde med kunstnerne Runo Lagomarsino & Johan Tirén, variable mål. Courtesy Komitéen Flygtninge Under Jorden og Runo Lagomarsino & Johan Tirén. Projektet er et lydværk baseret på interviews med mennesker, der beskæftiger sig med flygtningepolitik i dagens Danmark. En tilsvarende udgave af værket vil samtidig blive installeret i Eurolines’ internationale busser på ruten mellem Ålborg-Århus-Berlin under hele udstillingsperioden.