boards, councils, CENTers, organizations, associations, NETworks

Academy for Migration Studies in Denmark (AMID)

www.amid.dk

Amnesty International
www.amnesty-aarhus.dk
www.amnesty.dk

An Initiative of the European Union. “For Diversity. Against Discrimination."
www.stop-discrimination.info

Dansk Flygtningehjælp
www.flygtning.dk

Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

www.drcenter.dk

ENAR (European Network Against Racism)

www.enar-eu.org

Et Europæisk Manifest for at støtte etniske minoritetsmedier

www.multicultural.net/manifesto/index.htm

EVA's ARK. Women's Intercultural Forum
www.evasark.dk

FINFO
www.finfo.dk/wwwfinfo/html/default.html

Flygtningenævnet

www.fln.dk/

Flygtninge Under Jorden
www.flygtningeunderjorden.dk

Foreningen for Etnisk Ligestilling
www.etniskligestilling.dk

Forening for moské og islamisk kulturcenter i Århus

www.moskeen.dk

Foreningen Nydansker

www.foreningen-nydansker.dk

Forum for Kritiske Muslimer
www.kritiskemuslimer.dk/

FRIHED TIL FORSKELLIGHED

www.frihedtilforskellighed.dk

IDFAD (Indvandrer-Dansk Forening for Antidiskrimination)

www.idfad.org

I
ndvandrernet. Landsorganisation for indvandrere og flygtninge
www.indvandreNET.dk
www.indvandrerraadgivningen.dk
www.Vold-mod-Udenlandske-kvinder.dk
www.HOTLINE-Raadgivning-for-Indvandrere.dk
www.Omskaering-og-Kulturarv.dk
www.Ung-til-Ung-Raadgivning-for-Indvandrere.dk

Indvandrer TV
www.indvandrertv.dk

Interkulturelt Center
www.ikc.dk

Institut for Menneskerettigheder
www.humanrights.dk/

Komitéen Flygtninge Under Jorden

www.flygtningeunderjorden.dk

KVINFO's Mentor Network, The Women's Museum in Denmark

www.womensmuseum.dk

LOKK (Landsorganisation af Kvindekrisecentre)

www.lokk.dk

Mellemfolkeligt Samvirke
www.ms.dk/uk/

menneskeret.dk
www.menneskeret.dk/

Minoritetspartiet
www.minoritetspartiet.dk

miXeurope
www.mixeurope.dk

nydansker.dk – portalen til det multiNetniske Danmark

www.nydansker.dk

POEM (Paraplyorganisationen for de etniske mindretal)
www.poem.dk

Progressiv Platform for Etnisk Ligestilling – PPEL
www.ppel.org/

Rådet for Etniske Minoriteter
www.rem.dk

SOS mod Racisme
www.sosmodracisme.dk

Ungdommens Røde Kors
http://urkaarhus.dk

Videnscenter for Integration – Randers
www.vicir.dk

Vision – den om lighed
www.vision-lighed.dk

Ægteskab uden Grænser (ÆUG)
www.aegteskabudengraenser.dk


others

Danish Immigration Service
www.udlst.dk/

Integrationsdatabasen
www.integrationsdatabasen.dk

Kampagnen 100 praktikpladser – 100 dage
www.brugforalleunge.dk

The Ministry for Refugee, Immigration and Integration Affairs
www.inm.dk