SHARE YOUR COUNTRY
Dannet i 2003. Arbejder i København og Århus, Danmark og på Internettet. SHARE YOUR COUNTRY producerer og distribuerer materiale, der opfordrer til større tolerance og åbenhed


SHARE YOUR COUNTRY, “Grin ad dit flag”, 2004. © SHARE YOUR COUNTRY


“Jeg skal, og det er en ubetinget befaling, jeg skal ubetinget byde den Anden velkommen, uanset hvem han eller hun er, uden at spørge efter et dokument, et navn, en kontekst eller et pas. Det er den allerførste åbning af mit forhold til den Anden: at åbne mit rum, mit hjem, mit hus, mit sprog, min kultur, mit land, min stat og mig selv. Jeg skal ikke åbne det, da det er åbent, det er åbent, før jeg træffer en beslutning vedrørende det, så jeg skal holde det åbent eller forsøge ubetinget at holde det åbent.” (Jacques Derrida) Den politiske virkelighed i Danmark kendetegnes ved magtelitens ringeagt for det pluralistiske, humanistiske livssyn. Der er en stadigt svindende respekt for evidente grundvilkår som folkeret, respekten for individet og tolerence over for forskellighed, uanset etniske, religiøse, politiske eller seksuelle tilhørsforhold. Den i Danmark førte politik tenderer en totalitarisme, som er konkretiseret gennem despekt for forskellighed, mistænkeliggørelse og stigmatisering af minoriteter, foragt for viden og intellektuel kapacitet og en konstant higen efter “normalisering”, i betydningen en tilretning til den reaktionære, introverte nationalisme, som regeringen er eksponent for. Efter den endeløse, umotiverede række stramninger af udlændinge- og retspolitikken er der efterhånden uendeligt langt til den gæstfrihed, Derrida taler om. Integrationsbegrebet er i virkeligheden blevet en eufemisme, der dækker over kravet om assimilering i samfundet og tilegnelse af diffuse begreber som “De Danske Værdier”. Der hersker tilsyneladende konsensus om at affeje socialt betingede samfundsproblemer som værende negative udtryk for kulturforskelle eller alternativ livsførelse, og der plæderes i ét væk for at stille krav i stedet for at opstille muligheder. Det er efterhånden udelukkende internationale, bilaterale forpligtelser, der obstruerer endemålet: åndelig ensretning og hermetisk lukning af Danmark. For yderligere information, se: www.shareyourcountry.com.

Bidrag: SHARE YOUR COUNTRY bidrager med to nye projekter til Minority Report. Den 20. oktober fra kl . 15 – 16 i Satellit: Århus Rådhusplads, Århus præsenterer SHARE YOUR COUNTRY “Fra: Århus V Til: Århus C – parade for hurtige biler og høj musik", et projekt i to dele i samarbejde med Århus Vest Players (ÅVP) og bilejere i Gellerup-området. Alle projektets deltagere kører i kortege fra Gellerup-området mod Århus Rådhusplads, hvor ÅVP giver koncert med blandt andet et nummer skrevet specielt til politikerne på Rådhuset. Den 23. oktober 2004 fra kl. 15 – 24 installerer SHARE YOUR COUNTRY en stand i Station 1: Ridehuset, Århus, fra hvilken de vil uddele forskelligt materiale og information udarbejdet i samarbejde med mennesker og foreninger, der aktivt arbejder mod ensretning og for større åbenhed og tolerance.