RAMANAN BALASUBRAMANIAM
Født i Sri Lanka. Bor og arbejder i København, Danmark

Jeg er 30 år og er tamil fra Sri Lanka. Jeg har boet i Danmark siden 1987. Jeg har læst Statskundskab på Københavns Universitet og er i gang med at afslutte mit speciale. Tidligere ansat som konsulent og projektmedarbejder i integrationsprojekter for unge med en anden etnisk baggrund end dansk. Ydermere har jeg som researchmedarbejder medvirket til at lave radio- og TV-dokumentar for DR om kvinder og unge i u-landene. Som underviser og foredragsholder har jeg også erfaring med at undervise på seminarier og højskoler inden for emner som etnisk marginalisering, kultursammenstød, generationskonflikt og seksualitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg er medlem af Dansk Tamilsk Ungdomsforening, København og medstifter af tidsskriftet Brobyggeren – et bladprojekt, der støtter unge tamilere i Danmark.

Bidrag: Deltager i ungdomshøringen “Hvis du var integrationsminister, hvad ville du så gøre?”, lørdag d. 23. oktober 2004 fra kl. 15 – 19 i Station 1: Ridehuset, Århus.