PETER SKAARUP
Født 1964 i Århus, Danmark. Bor og arbejder i København, Danmark

Næstformand for Dansk Folkeparti og Folketingsgruppen siden 1998. Udlændingeordfører siden marts 1998. Student fra Århus Katedralskole 1979-82. Studier ved Århus Universitet 1982-86. Teknisk konsulent i DSB rejsebureaudivision 1986-90. Sekretariatschef i Folketinget for Fremskridtspartiet 1990-95 og for Dansk Folkeparti 1995-98. Medlem af Østerbro Lokalråd 1995-97. Medlem af Københavns Borgerrepræsentation samt Økonomiudvalget fra 1. januar 1998. Medlem af bestyrelsen for Ørestadsselskabet og Østamagerbaneselskabet fra 1998, for Copenhagen Capacity og for Bellevue Strandpark 1998-2002. Medlem af Skatteankenævnets 5. Udvalg 1998-2002, af Lokalnævnet for Københavns Politikreds 1998-2002 og af repræsentantskabet for Krogerup Højskole 1988-2002. Medlem af Folketingets EDB-styregruppe 1992-97. Medlem af repræsentantskabet for Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) 1996-99 og NATO Parlamentarian Assembly (NPA) fra 1998. German Marshall Fellow fra 1999. Næstformand for Folketingets Trafikudvalg fra 2001, medlem af Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Retsudvalget og Udenrigsudvalget fra 1998, 21-mands-udvalget vedrørende Færøerne fra 2000, Det Politisk-Økonomiske Udvalg og Det Interparlamentariske Udvalg (IPU) siden 2001. Medlem af EU-konventet fra 2002.

Bidrag: Deltager i debatten “Etnisk intolerance – en ny dansk folkesygdom?”, lørdag d. 2. oktober 2004 fra kl. 15 – 19 i Station 1: Ridehuset, Århus.