LO UNGDOM ÅRHUS AMT
LOs ungdomsudvalg i Århus Amt, Danmark


 

© LO Ungdom Århus Amt


LO Ungdom Århus Amt varetager koordinationen mellem LO-fagforeningernes ungdomsudvalg. Målet er at knytte 15–30-årige sammen på tværs af faggrænser og skabe demokratiske fællesskaber. LO Ungdom Århus Amt deltager gerne i politiske diskussioner og foredrag. Desuden samarbejdes der ofte med parter, som deler vores grundholdninger. LO Ungdom Århus Amt forsøger at opsøge potentielle unge medlemmer, hvor disse færdes; det vil sige på både arbejdspladser, skoler m.m. Endvidere er Jobpatruljen, modsat andre amter, en direkte aktivitet under LO Ungdom Århus Amt. Jobpatruljen er en tværfaglig aktivitet, der koordineres af LO Danmark og forvaltes af de enkelte amter. Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder over hele landet for at undersøge unges arbejdsforhold. Formålet er at skabe en dialog med fritidsjobbere og arbejdsgivere, hvilket foregår via personlige interviews og udfyldning af spørgeskemaer. Ud over virksomhedsbesøg har Jobpatruljen i Århus Amt blandt andet markeret sin tilstedeværelse i form af gågadeaktioner i Århus og på et kræmmermarked i Skanderborg. Formålet er at kommet i kontakt med de 15–30-årige og oplyse disse om overenskomster og arbejdsforhold, som desværre ikke altid bliver overholdt af de pågældende arbejdsgivere. Arbejdsmiljøloven fastsætter nøje, hvad unge må og ikke må arbejde med.

Bidrag: Deltager i ungdomshøringen “Hvis du var integrationsminister, hvad ville du så gøre?”, lørdag d. 23. oktober 2004 fra kl. 15 – 19 i Station 1: Ridehuset, Århus.