KJELD HOLM
Født 1945. Bor og arbejder i Århus, Danmark

Student fra Haderslev Katedralskole, Danmark
Mag.art. i Idéhistorie 1972, teologisk tillægseksamen 1974
Sognepræst 1974-94
Formand for Den Danske Præsteforening 1988-94
Biskop over Århus Stift fra 1994
Tillidshverv i undervisningsinstitutioner og humanitære organisationer
AGF-ambassadør
Samfundsdebattør
Forfatter til ni bøger

Bidrag: Deltager med en introduktionstale til Al-Bayaders forestilling Mit Fædreland, fredag d. 15. oktober 2004 fra kl. 19 – 21 i Station 1: Ridehuset, Århus.