KIM SU RASMUSSEN
Født 1972 i Seoul, Korea. Bor og arbejder i København, Danmark


Kim Su Rasmussen er Cand.mag i Litteratur- og Idéhistorie og Ph.D. i Idéhistorie fra Århus Universitet. Han er p.t. ansat som Forskningsadjunkt ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Afdeling for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet. Rasmussens aktuelle forskningsprojekt bærer titlen Den europæiske racismes idéhistorie. Forskningsprojektet er en undersøgelse af den europæiske racismes idéhistorie i perioden fra det 18. århundrede til og med slutningen af det 20. århundrede. Projektets målsætning er dels at kortlægge racismens idémæssige udvikling fra Oplysningstiden og frem til slutningen af det 20. århundrede, dels at spore de idéhistoriske forudsætninger for den nye kulturelle racisme, der er opstået siden 1980’erne. Projektet er udformet med henblik på at formidle en bredere viden om racismens historie som baggrund for aktuelle udviklinger samt ikke mindst at bidrage til udformningen af nye og mere effektive strategier til bekæmpelsen af racisme. Tidligere publikationer omfatter en mindre bog om Paul Celan, redaktion af en antologi om Gilles Deleuze og artikler om Paul Celan, Gilles Deleuze, Maurice Blanchot og Frantz Fanon.

Bidrag: Deltager med forelæsningen “Hvad er dansk racisme?” (download forelæsningen her), søndag d. 26. september 2004 fra kl. 15 – 17 i Station 1: Ridehuset, Århus. Rasmussen har også fungeret som konsulent for Minority Reports kuratorgruppe.