JAN FALK BORUP
Født 1968 i Skagen, Danmark. Bor og arbejder i Århus og København, Danmark


Jan Falk Borup, “Er du bange nu?”, 2004. © Jan Falk Borup

Jan Falk Borup har studeret Fine Arts (Bachelor-niveau) på Middlesex University i London, Storbritannien og vil tage afgang fra Det Jyske Kunstakademi, Århus i 2005. Han er involveret i fagpolitiske forhold og sidder som bestyrelsesmedlem i foreningen UKK (Unge Kunstnere og Kunstformidlere). Derudover er han bestyrelsesmedlem i Kunstnernes Påskeudstilling, Århus og i Kunstnernes Påskeudstillings Kulturfond, er medlem af Kulturnetværket for Yngre Kunstnere samt stiftende medlem af Border Disorder, et Vestbalkan/nordisk netværk af unge kunstnere. Borup er desuden initiativtager til aarhus.nu, en Internetside for samtidskunst i Århus og omegn. Borup har deltaget i en række udstillinger i ind- og udland. Internetprojekter tæller: www.aarhus.nu og www.pleasesendmoney.net. På www.janfalkborup.net kan man finde mere information om kunstneren.

Bidrag: Deltager i Station 1: Ridehuset, Århus med “Er du bange nu?”, 2004. Video, loop. Courtesy kunstneren. Om sit projekt til Minority Report udtaler Borup: “Parallelt med den voksende debat om indvandringspolitik og integration er en ny samfundsstruktur opstået: det etniske hierarki. Hvordan påvirker det de etniske danskere at leve i et samfund, som beskrives som fremmedgjort og adskilt? Påvirker det deres hverdag? Opfatter de deres position i samfundet anderledes? Er de bange?”