HELLE STENUM
Født 1959 i Århus, Danmark. Bor i København, Danmark og arbejder i Europa


Helle Stenum er forkvinde for miXeurope, som arbejder med at forebygge og modvirke fremmedfrygt og racisme. miXeurope arbejder med forskellige events, med træning og kurser, med formidling og debat gennem forskellige medier og med utraditionelle projekter, som skaber møder mellem mennesker på tværs af etnicitet, alder osv. (se www.miXeurope.dk). Hun har en fortid som leder af Minoritetsafdelingen i Mellemfolkeligt Samvirke i gennem fem år frem til 2002, og hun har siddet i en del af de nu nedlagte råd og nævn omkring integration og etnisk ligestilling. I Mellemfolkeligt Samvirke-regi igangsatte hun blandt andet Projekt Pigeliv om etniske minoritetspiger, var tovholder i forskellige netværk (blandt andet omkring den lave integrationsydelse til flygtninge) og var koordinator for eventen Fredag Mod Fremmedfrygt i 2002. I dag underviser hun på Kultur- og Sprogmødestudier ved Roskilde Universitetscenter, Danmark og arbejder desuden som freelance konsulent i integrations- og minoritetsspørgsmål. Herudover sidder hun blandt andet som særlig sagkyndig i Københavns Kommunes Integrationsråd. Uddannelsesmæssigt er hun en hybrid størrelse: Cand.mag i Datalogi og Samfundsfag og herudover universitetsstudier i Historie, Litteraturvidenskab og Minoritetsstudier, ligesom hun jobmæssigt tidligere har arbejdet med så forskellige områder som IT, organisationsudvikling, bygherrerådgivning og socialpolitisk udvikling m.v.

Bidrag: Deltager i debatten “Etnisk intolerance – en ny dansk folkesygdom?”, lørdag d. 2. oktober 2004 fra kl. 15 – 19 i Station 1: Ridehuset, Århus.