b
 
 

BLACK TOP TEAM
Dannet 1993 i Århus, Danmark. Base i Klubberne Bispehaven, Århus Vest


© Black Top Team

Black Top Team opstod som et projektsamarbejde mellem den unge psykologistuderende Jens Winther (nuværende byrådsmedlem for Venstre), kommunens SSP konsulent, Peter Poulsen, og Klubberne Bispehaven. Black Top Team er en gruppe bestående af unge, primært flygtninge- og indvandrerdrenge i alderen 13-18 år, som via debat og dans ønsker at komme i dialog med danske unge. Black Top Team består af to hold: det ene hold udgøres af debattørerne, der via principperne i “ung til ung” formidler holdninger, tanker og følelser fra deres egne oplevelser i en ung flygtning/indvandrers hverdagsliv i Danmark samt oplevelser fra oprindelseslandet. Det andet hold udgøres af hip-hop danserne, der efter mange timers slid i træningslokalet laver både opvisning og workshop i dansens flotte og svære trin. Vores opgaver har gennem årene været mangeartede, men vi besøger fortrinsvis skoler, klubber og foreninger. Et typisk arrangement forløber over 2-2 1/2 time ved, at vi efter et mindre oplæg og en præsentation af debatgruppen starter debatten med de fremmødte. Når debatten efter en time til halvanden dør ud, går hip-hop dansegruppen på med opvisning i ca. 15 min. og inviterer herefter de tilstedeværende ud på gulvet til en danseworkshop i ca. 20-40 min. For yderligere information, kontakt venligst: Black Top Team, Klubberne Bispehaven, Bispehavevej 29, DK-8210 Århus V, t: +45 86 15 69 63, e: Bisp@fk.aarhus.dk.

Bidrag: Optræder torsdag d. 14. oktober 2004 fra kl. 17 – 19 i Station 1: Ridehuset, Århus. Performancen indbefatter en VERY SPECIAL GUEST APPEARANCE af det århusianske hip-hop band ÅVP (Århus Vest Players).