ALL KINDS
Et integrations- og formidlingsprojekt for piger. Base i Klubberne Bispehaven, Århus Vest, Danmark

© All Kinds

Gruppen består af piger i alderen 13-21 år, hvoraf de fleste har flygtninge- eller indvandrerbaggrund. Projektet henvender sig primært til piger fra Århus, som ikke deltager i almindelige klubtilbud. Pigerne ønsker at bidrage og blande sig i den offentlige debat om flygtninge og indvandrere i Danmark og om integration og kulturelle forskelle for dermed at kunne gøre en forskel og påvirke udviklingen positivt. All Kinds optræder og går i dialog i det meste af Danmark. De optræder på skoler, ungdomsskoler, pædagogseminarier, kurser for socialarbejdere, institutioner, kulturarrangementer, pigeklubber, kvindeforeninger, konferencer etc. Via et personligt og kreativt oplæg – bestående af rap, sang, digte, drama og dans – bliver der lagt op til debat med publikum. Udgangspunktet er den enkeltes personlige oplevelser fra hverdagen samt egne erfaringer og holdninger. Diskussionspunkterne indeholder emner som: arrangerede og tvungne ægteskaber, tørklæder, traditioner, normer, værdier, kærester, venner, veninder, fremtidsvisioner, uddannelse, arbejde, familie og ungdomslivet. E: bisp@fk.aarhus.dk.


Bidrag: Deltager i kvindehøringen “Tag jeres tørklæder af, vi har selv valgt silikonen!”, lørdag d. 16. oktober 2004 fra kl. 15 – 19 i Station 1: Ridehuset, Århus.