ungdomshØring: “hvis du var integrationsminister, hvad ville du sÅ gØre?"

Høringen er en åben diskussion faciliteret af Shiva Farahmand, som har til formål at diskutere, hvorledes forskellige ungdomsgrupper forholder sig til den nuværende udlændingepolitik og dens forskellige krav om integration. Høringen vil forsøge at udvikle nye teoretiske/praktiske strategier for fremtidens udlændingepolitik, specielt med henblik på manglen på udefrakommende arbejdskraft inden for nærmeste fremtid.

Høringens deltagere tæller Gowsine Joseph Alfred (Medicinstuderende og medlem af tidsskriftet Brobyggerens bestyrelse – et bladprojekt, der støtter unge tamilere), Hamayun Latif Butt (designer og historiefortæller), Ömer Faruk Ceran (civiløkonom-studerende og bestyrelsesmedlem i Anatolsk Kulturforening, Århus), Point of View (et multietnisk debatskabende ungdomsblad i Århus), LO Ungdom Århus (datterorganisation af LO, som arbejder for at udvide den demoratiske bevidsthed hos unge og engagere unge i demokratiske foraer) og Shiva Farahmand (læge, aktivist og forkvinde for Nutidens Ungdom).

Shiva Farahmand vil indlede høringen med en kort introduktion, hvorefter hver debattør vil præsentere sig selv og deres syn på den nuværende udlædinge- og integrationspolitik.

Derefter vil der være åben debat med spørgsmål og kommentarer til debattørerne fra publikum.