TAG JERES TØRKLÆDER AF, VI HAR SELV VALGT SILIKONEN!

Kvindehøring i Ridehuset, Århus

med

All Kinds
(gruppe af piger i alderen 13-21 år med flygtninge- eller indvandrerbaggrund fra Klubberne Bispehaven, Århus, som bidrager og blander sig i debatten om flygtninge og indvandrere i Danmark med debat, dialog, dans, drama, sang og digteoplæsning)

Sørine Gotfredsen
(freelance journalist og Cand.theol. fra Københavns Universitet)

Ambara Hashii Nur
(BA i Statsvidenskab og koordinerende kontaktperson i Somalisk Kvindeforening, Århus)

Gunhild Riske
(journalist og Antropolog fra Københavns Universitet, Danmark. Idékvinde bag og presseansvarlig for KVINFOs mentornetværk for flygtninge- og indvandrerkvinder)

Sherin Khankan
(Cand.mag. i Religionssociologi og Filosofi, Københavns Universitet og medstiftende forkvinde for Forum for Kritiske Muslimer, København)


Lørdag d. 16. oktober fra kl. 15 – 19“Tag jeres tørklæder af, vi har selv valgt silikonen!" er en åben diskussion faciliteret af Sherin Khankan. Høringen har til formål at diskutere, hvorvidt den religiøse/etniske forskelsfokusering på kvinder af forskellig etnisk baggrund i Danmark umuliggør italesættelsen af en grundlæggende patriarkalsk institutionaliseret kønsforskel og en feministisk diskussion af begrebet ligestilling som frihed for alle verdens kvinder til selv at bestemme.

Vi håber med høringen at kunne hæve os over hele tørklæde- og omskæringsdebatten
og istedet diskutere, hvad piger og kvinder med dansk og anden etnisk baggrund har til fælles. Hvordan alle kvinder uanset, hvilket kulturelt tilhørsforhold de har, er underlagt nogle mandsdominerede strukturer, som gør dem ulige og ufrie i en eller anden forstand,
og hvordan tørklæde- og omskæringsdebatten i Danmark kan siges at være med til at aflede opmærksomheden væk fra dette og skabe etnisk/religiøs splid mellem kvinder.

Sherin Khankan indleder høringen med en kort introduktion, hvorefter alle debattører holder hver et kort oplæg, som forholder sig til spørgsmålet:
“Hvad vil det sige at være en fri kvinde,
og hvem skal definere rammerne for denne frihed?”

Derefter vil der være åben debat med spørgsmål og kommentarer til de forskellige indlæg fra Sherin Khankan og publikum. Sherin Khankan vil bl.a. stille følgende spørgsmål:
“Hvordan bygger vi alliancer på tværs af etnicitet og religion? Og hvem skal definere de universelle rammer for frigørelse?” med udgangspunkt i hendes  kapitel “ Sløret Frihed”  i den feministiske antologi De Røde Sko- Feminisme NU fra 2002.