Debat 3: “Den danske kunstinstitution og udfoRdringen fra ‘forskellens politik’”.

Debatten er en åben diskussion faciliteret af Søren Friis Møller, som har til formål at diskutere de danske kunstinstitutioners evne til at repræsentere kunstnere og adressere publikumsgrupper af forskellig etnisk, klassemæssig, kønsmæssig og seksuel baggrund/orientering. Hvilke problemstillinger opstår, når man “indlemmer” ikke-vestlige kunstnere og publikumsgrupper i vestligt definerede kunstrum og diskurser, og findes der alternativer? I et dobbelt greb vil debatten danne ramme for en kritisk vurdering af Minority Reports bestræbelser.

De inviterede debattører er: aladin/alkhemi (producent, instruktør, kunstner, magiker og Vicedirektør for Cultural Strategy Group, London, Storbritannien), Gillion Grantsaan (kunstner og medlem af YNKB – Ydre Nørrebro Kultur Bureau, København), Libuse Müller (Direktør for Galleri Shambala, København), kuratorerne af Minority Report og Søren Friis Møller (forfatter og Project Manager på Center for Kunst og Lederskab, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen, København).

NB! Debatten holdes på engelsk.