Debat 1: Etnisk intolerance – en ny dansk folkesygdom?

I Danmark bor der omkring 5 %, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Der er meget fokus på denne gruppe, da flygtninge- og indvandrerdebatten er blevet et af de mest debatterede emner i dagens Danmark. Men hvordan udspiller debatten om flygtninge og indvandrere sig? Er debatten om flygtninge og indvandrere med til at skabe forståelse for og kendskab til etniske minoriteter, eller skaber debatten misforståelser og fordomme?

Det er en kendsgerning, at de færreste danskere og flygtninge/indvandrere har direkte kontakt med hinanden. Men hvordan ser danskerne på flygtninge og indvandrere, og hvordan ser flygtninge og indvandrere på det danske samfund? En undersøgelse, der blev foretaget i september i år viste, at hver femte dansker ser mistænksomt på herboende muslimer. Er der en begrundet frygt for muslimer i Danmark, eller bliver den internationale kamp mod terrorisme blot brugt til at skabe fjendebilleder af denne gruppe herhjemme?

I Danmark er arbejdsløsheden blandt flygtninge og indvandrere kolossal. Skyldes arbejdsløsheden blandt denne gruppe manglende kendskab til det danske arbejdsmarked, eller er den blot udtryk for diskrimination og intolerance på arbejdsmarkedet?

I de senere år er der i Danmark sket en række stramninger af udlændingepolitikken, således at Danmark i dag har de strammeste regler i hele EU. Skyldes disse stramninger reelle og begrundede hensyn til det danske samfund, eller er de blot udtryk for øget intolerance?

I den offentlige debat hører man tit, at det ikke går særlig godt med integrationen af flygtninge og indvandrere, men hvordan ser integrationen ud i virkeligheden? Vil flygtninge og indvandrere integrere sig i det danske samfund, og gør det danske samfund nok for at få dem integreret?

Der bliver – og især efter d. 11. september – jævnligt berettet om racistiske overfald mod sagesløse personer med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Kan man i dag sige, at racismen er stigende i Danmark? I dag er der i Danmark uenighed om, hvornår der er tale om racisme, og uenigheden er særlig stor i forhold til Racismeparagraffen kontra ytringsfriheden. Nogle politikere har i de senere år krævet Racismeparagraffen fjernet, mens andre mener, at Racismeparagraffen er en vigtig beskyttelse, der kan sætte grænser for, hvad man må sige om etniske grupper. Hvad forstår man ved racisme i Danmark? Hvad er en racist? Hvad er forskellen på racisme, diskrimination og intolerance? Hvordan definerer institutionel racisme versus såkaldt hverdags racisme herhjemme? Og kan udelukkelsen og/eller diskriminationen af visse mennesker forsvares i demokratiets navn?

Kan man i dag sige, at Danmark er blevet et multietnisk samfund, og hvad betyder det i så fald? Hvordan ser fremtidens Danmark ud, og hvorledes skal dette mål nås?

Rabih Azad-Ahmad, debatfacilitator