Fjernelse af installation “Psykologiske Operationer – PSYOP" fra Baresso Café, Kvickly i Bruun's Galleri.
Efter en række problemer er billedkunstnerne Andrea Creutz & Lise Skou's bidrag til Minority Report: En udfordring af intolerancen i dagens Danmark blevet fjernet fra Baresso Café, Kvickly i Bruun's Galleri.

Værket bestod af et hørespil afspillet fra højtalere i loftet, flyveblade, servietter med påtrykt tekst/udsagn, to forskellige plakater samt en række performative events/usynligt teater.

Onsdag d. 6. oktober: Lydværket tages bort.

Højttalerne blev fjernet af Kvickly's ledelse. En række kunder havde reageret stærkt mod lydsiden og klaget til ledelsen, der således valgte at fjerne lydsiden 1 1/2 uge efter åbningen af udstillingen.  

Creutz & Skou indgik et kompromis med ledelsen og erstattede højttalerne med en CD-afspiller og høretelefoner. Dette eliminerede det betydelige aspekt af værket, der handler om strømmen af informationer, som siver ud og knapt bemærkes, men som påvirker vores holdningsmønstre, dannelsen af stereotypiske billeder og kategorisering af mennesker. Eller med andre ord, en betydelig del af værket, som omhandler repræsentation og repræsentationskritik.

Onsdag d. 13 oktober: Plakaterne fjernes fra installationen af Baresso.

Plakaterne blev fjernet. Årsagen var en intern uoverensstemmelse mellem Baresso og Kvickly, idet Baresso mente, at Kvickly ikke levede op til Baresso-konceptets regelsæt ved at tillade installationen i caféen. Dette skyldes især, at Kvickly var forpligtiget til at føre kampagne på et bestemt Baresso produkt i denne måned. At placere kunstnernes plakater og servietter med udsagn var således, ifølge Baresso, et brud på deres salgsfremstød.

Dertil kommer Baressos modstand mod kunstnernes modifikation af firmaets logo.

Creutz & Skou's anvendelse af et modificeret logo skaber en parallel mellem den ensretning,   der - som del af en kapitalistisk strategi – via reklamer, konceptorienterede produkter, arkitektur, design m.v. ukritisk søger at afrette forbrugerne til en bestemt adfærd og et bestemt holdningsmønster. Dette paralleliseres med den udnyttelse af samme forbrugeres grundlæggende behov for fællesskaber i en politisk kamp for nationalistiske og racistiske politikere.

Man kan altså med andre ord sige, at værket udspringer af en krise i repræsentationen. En krise omkring en reaktionær definition af danskhed og en deraf følgende udgrænsning, dæmonisering og endda kriminalisering af andethed. En krise over repræsentationen af danskhed som noget oprindeligt. Denne fiktive skrøbelige danskhed søges underbygget via kapitalistiske virksomheders markedsføring og altså en negativ repræsentation i massemedierne og hverdagslivet af alt, hvad der kan defineres som “andet" og dermed udansk.

Dette står i proportionalt forhold til såkaldte “stramninger i udlændingepolitikken" som i det nuværende fremmedfjendske regeringsgrundlag, hvor eventuelle overskridelser af menneskerettighederne ikke konstituerer noget nationalt problem.

Konsekvensen blev, at kunstnerne måtte fjerne installationen helt.

For den resterende del af udstillingsperioden vil værket være at opleve i Station 1: Ridehuset.